Loading...

Effects of Different UV-C Application Periods on Grafted Cuttings of Grapevine in Callusing Room Conditions  [2009]

KORKUTAL, İ. AKÇAY, E. BAHAR. G. GÜNAL, D.S.

Access the full text:

Loading...
Loading...
Loading...

Other information

Language : tur

Type : Journal Article

In AGRIS since : 2016

Publisher : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

All titles :

" Farklı Sürelerle Ultraviyole (uv-c) Uygulamalarının Kaynaştırma Odası Koşullarında Aşılı Asma Çelikleri Üzerine Etkileri "

" Effects of Different UV-C Application Periods on Grafted Cuttings of Grapevine in Callusing Room Conditions "