Loading...

"Record"

The Growth Properties of Prussian Carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) Population in İznik Lake (Bursa/Turkey)  [2015]

UYSAL, Rahmi; Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ALP, Ahmet; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi YEGEN, Vedat; Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü APAYADIN YAĞCI, Meral; Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü et al.

Access the full text:

NOT AVAILABLE
Abstract
In this study, the growth properties were determined of Prussian carp (Carassius gibelio, (Bloch, 1782)) in Iznik Lake. The study was conducted between from January to December 2006. Age and sex ratio, age-length, age-weight, condition factor, relative length and weight increase were determined from 3114 (1060 male, 2054 female) fishes. The fish belong to population was distributed between 0-VI ages, it and was determined that IIth. ages group is more dominant group respect to others. Mean length and weight were changed from 8.8±0.021 cm to 30,9±0,271 cm and from 14.4±0.079 g to 764,8±13,733 g. Length-weight relation of the population formulation and condition factor were determined as W=0.015756L3.125and 2.350±0.014, respectively. Bu çalışmada, İznik Gölü’nde bulunan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın büyüme özellikleri belirlenmiştir. Ocak - Aralık 2006 tarihleri arasında yakalanan 3114 adet (1060 erkek, 2054 dişi) balığın yaş ve eşey kompozisyonu, yaş-boy, yaş-ağırlık, kondisyon faktörü, oransal boy ve ağırlık artışları tespit edilmiştir. Populasyondaki bireylerin 0-VI yaşlar arasında dağılım gösterdiği, II. yaş grubunun diğer yaşlara oranla daha baskın olduğu saptanmıştır. Yaş gruplarına göre ortalama boy ve ağırlığın 8,8±0,021 cm ile 30,9±0,271 cm ve 14,4±0,079 g ile 764,8±13,733 g arasında değiştiği saptanmıştır. Populasyonu oluşturan bireylerin boy-ağırlık ilişkisi W=0,015756L3,125 ve kondisyon faktörü 2,350±0,014 olarak bulunmuştur.
Loading...

Other subjects

  • Carassius gibelio; age-length-weight relations; condition factor; İznik Lake