Loading...

"Record"

Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу  [2013]

Білич, А.В.

Access the full text:

Abstract
Наведено аргументи на користь використання науково обґрунтованого підходу до визначення вартості акціонерного капіталу з метою подальшої оцінки вартості бізнесу. Розглянуто різні моделі визначення вартості акціонерного капіталу з аналізом основних їх складових елементів та наведенням поетапної процедури проведення такої оцінки. Особливу увагу приділено проблемним питанням, що стосуються визначення беззбиткової ставки дохідності й рівня систематичного ризику. На основі проведених розрахунків і одержаних результатів зроблено висновки щодо використання різних фондових індексів, що впливають на рівень систематичного ризику бізнесу та вартість його капіталу. Наведено аргументи щодо необхідності нормалізації одержаних результатів. Також розглянуто альтернативні концептуальні підходи до визначення вартості акціонерного капіталу. В результаті критичного аналізу наведено переваги та недоліки їх практичного застосування, відзначено високу значущість результатів, одержаних за допомогою моделі САРМ.
Loading...

Other subjects

  • коефіцієнт систематичного ризику
  • фондовий індекс
  • вартість бізнесу
  • ставка дисконтування
  • беззбиткова ставка дохідності
  • фінансовий леверидж
  • структура капіталу

From the journal

Економіка АПК