Loading...

"Record"

Фінансова безпека аграрних підприємств у системі корпоративного управління  [2013]

Давиденко, Н.М.

Access the full text:

Abstract
Розкрито основні підходи до сутності безпеки та фінансової безпеки аграрних корпорацій, визначено завдання та функції безпеки аграрного підприємства. З’ясовано місце фінансової безпеки аграрних підприємств у системі корпоративного управління. Доведено, що головною метою управління для збільшення вартості акціонерного капіталу є усвідомлення керівництвом зобов’язань щодо обґрунтування своїх інвестиційних, фінансових і виробничих рішень на економічній основі. Це приведе до збільшення вартості власного капіталу підприємства, зміцнення становища підприємства на ринку та позитивно вплине на фінансову безпеку аграрної корпорації. Результати дослідження дадуть змогу повніше усвідомити поняття фінансової безпеки аграрного підприємства та виділити складові системи управління його фінансовою безпекою. Використання моделі корпоративного управління в системі фінансової безпеки підприємства дозволить більш точно проводити оцінку факторів впливу та здійснювати фінансовий прогноз діяльності підприємства з урахуванням економічних і політичних дестабілізаційних процесів середовища внутрішніх та зовнішніх світових відносин.
Loading...

Other subjects

  • капітал
  • фінансова безпека
  • фінансова стійкість
  • розвиток
  • корпоративне управління
  • ринкова вартість

From the journal

Економіка АПК