Loading...

"Record"

Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування  [2013]

Мороз, О.В. Семцов, В.М.

Access the full text:

Abstract
Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – ""агент-примара"" та схема – ""продукція-примара"". Встановлено, що система боротьби з тіньовою економікою, яка грунтується лише на формальному регламентуванні правил і норм (законодавства), призводить до ірраціональних рішень та витрат ресурсів. Продемонстровано основні недоліки державного регулювання економіки, обґрунтовано доцільність посилення кримінальної відповідальності за економічні злочини. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення системи боротьби з тіньовою економікою.
Loading...

Other subjects

  • економічна безпека
  • модель
  • тіньова економіка
  • державне регулювання економіки
  • опортунізм
  • агент

From the journal

Економіка АПК