Loading...

"Record"

Банківське кредитування малих аграрних підприємств  [2013]

Півторак, В.С.

Access the full text:

Abstract
Визначено місце і роль позикових коштів у формуванні капіталу малих аграрних підприємств та доведено їхню важливість для розвитку відповідних господарюючих суб’єктів і поліпшення стану їх фінансового забезпечення в сучасних ринкових умовах. Висвітлено результати порівняльного аналізу процентних ставок по кредитах в Україні та в зарубіжних країнах, а також для малих і великих вітчизняних підприємств окремо. Наведено частку наданих кредитів комерційними банками малим підприємствам у загальному обсязі їх кредитного портфеля та визначено основні причини небажання фінансово-кредитних установ надавати позики суб’єктам відповідної сфери. Подано результати опитування власників малих підприємств щодо жорсткості умов одержання кредитних ресурсів, визначено основні проблеми кредитування малих аграрних підприємств та запропоновано ряд практичних рекомендацій щодо їх розв’язання.
Loading...

Other subjects

  • мале підприємництво
  • процент-на ставка
  • застава
  • позиковий капітал
  • комерційний банк
  • кредитна політика
  • інститут кредитування

From the journal

Економіка АПК