Loading...

"Record"

До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні  [2013]

Романова, Л.В.

Access the full text:

Abstract
Обґрунтовано необхідність переходу до формування сучасної моделі маркетингу. Визначено проблеми неприйняття маркетингу, зокрема, невідповідність цілей, знецінення значення маркетингової діяльності, падіння довіри на тлі культурного і духовного занепаду, нечіткого визначення предмета маркетингу. На основі моделі маркетингу 3.0 запропоновано підходи до визначення сучасного маркетингу та доцільність внесення коректив у розуміння аграрного маркетингу. В даному контексті аграр-ний маркетинг пропонується концептуально доповнити екологічним і територіальним маркетингом. Вбачається необхідність подальших наукових досліджень з метою розробки методичних та практичних рекомендацій по уточненню й реалізації сучасної моделі маркетингу в галузевому розрізі.
Loading...

Other subjects

  • маркетинг
  • модель маркетингу
  • культура
  • цінності
  • потреби споживачів
  • обмін

From the journal

Економіка АПК