Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 7 of 7

Filters :

  • державна підтримка

Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення фермерських господарств Закарпатської області, структуру інвестицій фермерських господарств за джерелами фінансування. Досліджено вплив державного фінансування на ефективний розвиток фермерських господарств краю, визначено проб-леми розвитку сучасного фермерства і можливі шляхи їх розв’язання. Для ефективного розвитку фермерства в Закарпатському ...

SUBJECT: фермерські господарства; ефективність господарювання; інтенсивність; закарпатська область; розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Черкаської області та України розглянуто склад, структуру та ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств і забезпечення ними. Проаналізовано склад і структуру поголів’я робочої та продуктивної худоби за 1990, 1996, 2000–І півріччя 2012 рр. Зазначено, що структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області є деформованою, ч ...

SUBJECT: механізм; поголів’я; державне регулювання; сільськогосподарські підприємства; забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК

Обґрунтовано необхідність розвитку біологічних видів палива. Проаналізовано сучасний стан роз­витку відновлюваних джерел енергії в Україні та за кордоном, інвестиційну привабливість виробниц­тва і використання дизельного біопалива в умовах сільськогосподарського виробництва. Обґрунтова­но шляхи підвищення ефективності виробництва дизельного біопалива в сільськогосподарських під­приємствах. Від ...

SUBJECT: інвестиції; сільськогосподарські підприємства; відновлювані джерела енергії; інвестиційна привабливість; біодизельне паливо

POSTED TO: Економіка АПК

Проаналізовано напрями використання зернових і встановлено переваги експорту зерна з боку національних трейдерів над його використанням у внутрішньому виробництві м’яса великої рогатої худоби. Досліджено результати державної підтримки тваринницької галузі агропромислового комплексу України, проаналізовано рівень державної підтримки виробництва м'яса яловичини у сільськогосподарських підприємст ...

SUBJECT: продукція тваринництва; імпортозаміщення; сільськогосподарське виробництво; дотації; еквівалентний обмін

POSTED TO: Економіка АПК

Висвітлено теоретичні результати державної підтримки розвитку аграрного сектору економіки, розкрито погляди вітчизняних економістів-аграрників на сутність понять „державна підтримка”, „державне регулювання” та „фінансова підтримка”, визначено значення державної підтримки розвитку аграрного сектору. Наведено низку законів і нормативно-правових актів, що регламентують державну підтримку й розвит ...

SUBJECT: результативність; видатки; програми підтримки; аграрний сектор; державний бюджет

POSTED TO: Економіка АПК

Доведено положення про те, що стандартизація методології аграрного обліку як елемента професії бухгалтера сприятиме відображенню значущості активів реальної економіки та їх пріоритету над активами «віртуальної» економіки. Запропоновано норми трьох національних галузевих стандартів звітності (НГСЗ) в аграрному секторі: НГСЗ 2 «Інтелектуальна власність у сільському господарстві», НГСЗ 3 «Сільськ ...

SUBJECT: інтелектуальний капітал; професія бухгалтера; біологічний капітал; стандартизація галузевої методології обліку; державна підтримка

POSTED TO: Економіка АПК

Визначено рівень державної підтримки сільськогосподарський підприємств Харківської області. Проаналізовано вплив підтримки сільськогосподарських підприємств на показники їх діяльності. Узагальнено підходи до визначення критеріїв державної підтримки сільськогосподарських підпри­ємств. Обґрунтовано авторський підхід до визначення критерію державної підтримки підприємств з огляду на стратегічні з ...

SUBJECT: критерій; сільськогосподарські підприємства; державна підтримка

POSTED TO: Економіка АПК