Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 6 of 6

Filters :

  • державне регулювання

Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – ""агент-примара"" та схема – ""пр ...

SUBJECT: економічна безпека; модель; тіньова економіка; державне регулювання економіки; опортунізм

POSTED TO: Економіка АПК

У статті здійснено спробу розкрити обєктивну природу процесів тінізації заробітної плати в Україні (на прикладі Вінницької області). Особливу увагу приділено розробці моделі узгодження інтересів між основними учасниками. Проведено теоретико-емпіричний аналіз функціонування системи державного регулювання процесів детінізації заробітної плати. Визначено виграші та втрати основних учасників проце ...

SUBJECT: державне регулювання; тіньова економіка; опортунізм; заробітна плата; підприємства

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Черкаської області та України розглянуто склад, структуру та ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств і забезпечення ними. Проаналізовано склад і структуру поголів’я робочої та продуктивної худоби за 1990, 1996, 2000–І півріччя 2012 рр. Зазначено, що структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області є деформованою, ч ...

SUBJECT: механізм; поголів’я; державне регулювання; сільськогосподарські підприємства; забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито концептуальні наукові основи розробки практичних заходів удосконалення механізму державного регулювання розвитку та стимулювання агропромислового виробництва, проаналізовано особливості функціонування механізму регулювання агропромислового виробництва в сучасних ін- ституціональних умовах і за умови трансформаційних змін у розвитку аграрного сектору економіки. Запропоновано напрями уд ...

SUBJECT: механізм; державне регулювання; управління; стимулювання; реформування

POSTED TO: Економіка АПК

Аграрна політика держави передбачає удосконалення діючої системи державного регулювання галузевого підприємництва. Нею ж передбачено створення передумов мінімізації аграрних ризиків. Реалізація цих положень вимагає й антиризикового спрямування відповідних правових механізмів, що забезпечують прискорений інвестиційно-інноваційний розвиток галузі.

SUBJECT: підприємництво; державне регулювання; аграрний сектор економіки; ризик; право

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері, здійснено моніторинг існуючих проблем у світлі реалій сучасного економічного простору, а також визначено передумови та розроблено нові підходи й запропоновано заходи щодо їх розв’язання. Обґрунтовано, що страховий захист в аграрній сфері повинен спрямовуватися на виконання головних завдань щодо виробництва ...

SUBJECT: страховий захист; державне регулювання; моніторинг; земельне страхування; страхові платежі

POSTED TO: Економіка АПК