Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 10 of 25

Filters :

  • ефективність

Зосереджена увага на тому, що управління оборотними коштами в ринкових умовах не може кваліфіковано здійснюватися без системного аналізу їх ефективності. Однак такий аналіз як на методологічному, так і методичному рівні розробки недостатній, внаслідок чого не відбивається в повній мірі функціональна роль оборотних коштів у відтворювальному процесі. Таке становище загрожує негативними наслідкам ...

SUBJECT: ефективність оборотних засобів; оборотні активи; джерела фінансування; планування та нормування оборотних засобів; кругооборот

POSTED TO: Економіка АПК

Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення фермерських господарств Закарпатської області, структуру інвестицій фермерських господарств за джерелами фінансування. Досліджено вплив державного фінансування на ефективний розвиток фермерських господарств краю, визначено проб-леми розвитку сучасного фермерства і можливі шляхи їх розв’язання. Для ефективного розвитку фермерства в Закарпатському ...

SUBJECT: фермерські господарства; ефективність господарювання; інтенсивність; закарпатська область; розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто зміну структури посівних площ олійних культур та динаміку їх урожайності. Протягом 2000–2011 рр. частка альтернативних олійних культур зросла із 11,2 до 42,8% у загальній площі олійних культур. Проаналізовано ефективність виробництва основних олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку) у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Серед олійних культур найвищий рівень рента ...

SUBJECT: собівартість; рентабельність; економічна ефективність; олійні культури; прибуток

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях з урахуванням розрахунків порівнювальних та конкуруючих культур. Запропонована та науково обґрунтована методологія визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур дає можливість обчислення кількісних параметрів конкурентоспроможності культур з урахуванням прибутковості та витрат на їх в ...

SUBJECT: інвестиції; ефективність; фінансово-кредитне забезпечення; порівнювальні культури; конкуруючі культури

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто результати діяльності тваринницького напрямку двох різних за формою власності підприємств Вінницької області – дослідного господарства Державного підприємства «Олександрівка» (Тростянецький район) і приватно-орендного підприємства «Рідний край» (Ямпільський район). Проаналізовано такі економічні показники: продуктивність праці, трудомісткість, виробнича собівартість продукції, її ре ...

SUBJECT: середньорічні надої; середньодобові прирости; витрати кормів; рентабельність; економічна ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто сучасний стан цукробурякового виробництва в Україні. Окреслено основні проблеми функціонування галузі, досліджено напрями структурної перебудови цукрової промисловості та підвищення рівня існуючих виробничих потужностей. Запропоновано шляхи подолання негативних явищ у цукровій галузі та напрями її реформування. Визначено можливість адаптації до ринкових умов господарювання шляхом за ...

SUBJECT: капіталовкладення; ефективність; цукрові заводи; цукробурякове виробництво; агропромислові формування

POSTED TO: Економіка АПК

Підвищення рівня виробництва та використання сої розглядається як суттєвий чинник покращення показників ефективності всіх галузей сільського господарства, як результат створення сприятливих умов для землеробства, кормовиробництва, підвищення продуктивності тварин та є основою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України у світовому поділі праці. Проведено аналіз залежн ...

SUBJECT: соя; собівартість; рентабельність; економічна ефективність; економічний аналіз

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено показники ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні альтернативних технологій. Вивчено ефективність голландської технології компанії Netafim в агрокліматичних умовах Лісостепу України. Проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні різних технологій та рівня інтенсифікації галузі. Проведено порів ...

SUBJECT: ефективність виробництва; рентабельність; овочівництво закритого ґрунту; собівартість продукції; енергозбереження

POSTED TO: Економіка АПК

Із скороченням площ під посівами кормових культур (у 9,8 раза) виробництво кормів зменшилося (у 3,9 раза) до критичного рівня, що стало однією з причин скорочення поголів’я великої рогатої худоби в Україні та призвело до вкрай незадовільного рівня розвитку галузі скотарства, а саме: виробництво молока зменшилося у 2,2 раза, яловичини – у 4,9 раза порівняно з 1990 роком. Доведено, що ефективний ...

SUBJECT: інновації; кормовиробництво; собівартість; технологія; ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Черкаської області та України розглянуто склад, структуру та ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств і забезпечення ними. Проаналізовано склад і структуру поголів’я робочої та продуктивної худоби за 1990, 1996, 2000–І півріччя 2012 рр. Зазначено, що структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області є деформованою, ч ...

SUBJECT: механізм; поголів’я; державне регулювання; сільськогосподарські підприємства; забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК