Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 7 of 7

Filters :

  • механізм

Обґрунтовано необхідність охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу сільськогосподарського виробництва з метою одержання екологічно безпечної продукції. Досліджено процес надходження фінансових ресурсів та їх джерел для реалізації програмних завдань охорони довкілля. Проаналізовано структуру витрат на охорону й раціональне використання природних ресурсів. Здійснено оцін ...

SUBJECT: природоохоронні заходи; бюджетне фінансування; фінансовий механізм; мотивація; екологічна програма у сільському господарстві

POSTED TO: Економіка АПК

Journal Article

Облік трансакційних витрат

Моссаковський, В.Б. [2013]

Розглянуто світовий досвід побудови ринкових відносин, який свідчить про необхідність належного правового поля взаємовідносин між виробниками і споживачами, порядку договірного оформлення цих відносин, що доводить практика України. Лауреат Нобелевської премії за 1991 р. Р. Коуз довів, що при укладенні угод виникають значні витрати, названі трансакційними, які до цього часу не знайшли відображе ...

SUBJECT: механізм; економічна система; облік; бухгалтерський облік; інститути

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Черкаської області та України розглянуто склад, структуру та ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств і забезпечення ними. Проаналізовано склад і структуру поголів’я робочої та продуктивної худоби за 1990, 1996, 2000–І півріччя 2012 рр. Зазначено, що структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області є деформованою, ч ...

SUBJECT: механізм; поголів’я; державне регулювання; сільськогосподарські підприємства; забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито концептуальні наукові основи розробки практичних заходів удосконалення механізму державного регулювання розвитку та стимулювання агропромислового виробництва, проаналізовано особливості функціонування механізму регулювання агропромислового виробництва в сучасних ін- ституціональних умовах і за умови трансформаційних змін у розвитку аграрного сектору економіки. Запропоновано напрями уд ...

SUBJECT: механізм; державне регулювання; управління; стимулювання; реформування

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито теоретичні аспекти сутності та функціонування механізму інноваційного забезпечення економічних систем як визначального фактора їх ефективності та конкурентоспроможності. Проаналізовано підходи до розуміння базових категорій теорії механізмів та інновацій, окреслено економічний контекст їх формування. Здійснено порівняльну оцінку визначень категорійно-понятійного апарату в економічній ...

SUBJECT: механізм; інновації; ефективність; інноваційна діяльність; виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито теоретичні аспекти сутності та функціонування механізму інноваційного забезпечення економічних систем як визначального фактора їх ефективності та конкурентоспроможності. Проаналізовано підходи до розуміння базових категорій теорії механізмів та інновацій, окреслено економічний контекст їх формування. Здійснено порівняльну оцінку визначень категорійно-понятійного апарату в економічній ...

SUBJECT: механізм; інновації; ефективність; інноваційна діяльність; виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито концептуальні наукові основи розробки практичних заходів удосконалення механізму державного регулювання розвитку та стимулювання агропромислового виробництва, проаналізовано особливості функціонування механізму регулювання агропромислового виробництва в сучасних ін- ституціональних умовах і за умови трансформаційних змін у розвитку аграрного сектору економіки. Запропоновано напрями уд ...

SUBJECT: інформаційно-аналітична система; економічний механізм; управління; аналітичний моніторинг

POSTED TO: Економіка АПК