Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 6 of 6

Filters :

  • рентабельність

Розглянуто зміну структури посівних площ олійних культур та динаміку їх урожайності. Протягом 2000–2011 рр. частка альтернативних олійних культур зросла із 11,2 до 42,8% у загальній площі олійних культур. Проаналізовано ефективність виробництва основних олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку) у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Серед олійних культур найвищий рівень рента ...

SUBJECT: собівартість; рентабельність; економічна ефективність; олійні культури; прибуток

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто результати діяльності тваринницького напрямку двох різних за формою власності підприємств Вінницької області – дослідного господарства Державного підприємства «Олександрівка» (Тростянецький район) і приватно-орендного підприємства «Рідний край» (Ямпільський район). Проаналізовано такі економічні показники: продуктивність праці, трудомісткість, виробнича собівартість продукції, її ре ...

SUBJECT: середньорічні надої; середньодобові прирости; витрати кормів; рентабельність; економічна ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Підвищення рівня виробництва та використання сої розглядається як суттєвий чинник покращення показників ефективності всіх галузей сільського господарства, як результат створення сприятливих умов для землеробства, кормовиробництва, підвищення продуктивності тварин та є основою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України у світовому поділі праці. Проведено аналіз залежн ...

SUBJECT: соя; собівартість; рентабельність; економічна ефективність; економічний аналіз

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено показники ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні альтернативних технологій. Вивчено ефективність голландської технології компанії Netafim в агрокліматичних умовах Лісостепу України. Проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні різних технологій та рівня інтенсифікації галузі. Проведено порів ...

SUBJECT: ефективність виробництва; рентабельність; овочівництво закритого ґрунту; собівартість продукції; енергозбереження

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено стан і перспективи розвитку цукробурякової галузі, ситуацію на ринку цукру в Україні. Обґрунтовано необхідність виробництва біоетанолу з цукрових буряків для стабілізації цукробурякової галузі України, визначено пріоритети її розвитку в частині формування потенціалу біоетанолу. Окреслено економічні параметри функціонування цукровиробництва в сучасних інституційних умовах розбудови а ...

SUBJECT: цукрові буряки; собівартість; рентабельність; цукор; біоетанол

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Рівненської області розглянуто систему аграрного виробництва із зворотним зв’язком. Запропоновано ітераційну процедуру оптимізації структури посівних площ, реалізація якої дає змогу максимізувати очікуваний прибуток.

SUBJECT: рентабельність; прибуток; рослинна галузь; оптимізація структури

POSTED TO: Економіка АПК