Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 9 of 9

Filters :

  • собівартість

Розглянуто зміну структури посівних площ олійних культур та динаміку їх урожайності. Протягом 2000–2011 рр. частка альтернативних олійних культур зросла із 11,2 до 42,8% у загальній площі олійних культур. Проаналізовано ефективність виробництва основних олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку) у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Серед олійних культур найвищий рівень рента ...

SUBJECT: собівартість; рентабельність; економічна ефективність; олійні культури; прибуток

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто економічні переваги органічного виробництва, досліджено господарську діяльність ПП «Агроекологія» з економічного погляду й на його прикладі доведено ефективність органічного сільськогосподарського виробництва. Рентабельність у ПП «Агроекологія» нижча, ніж у господарствах району в зв’язку з тим, що підприємство не може продати за відповідними цінами свою екологічно чисту продукцію. Т ...

SUBJECT: повна собівартість; рівень рентабельності; ціна; органічне виробництво; валовий збір

POSTED TO: Економіка АПК

Підвищення рівня виробництва та використання сої розглядається як суттєвий чинник покращення показників ефективності всіх галузей сільського господарства, як результат створення сприятливих умов для землеробства, кормовиробництва, підвищення продуктивності тварин та є основою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України у світовому поділі праці. Проведено аналіз залежн ...

SUBJECT: соя; собівартість; рентабельність; економічна ефективність; економічний аналіз

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено показники ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні альтернативних технологій. Вивчено ефективність голландської технології компанії Netafim в агрокліматичних умовах Лісостепу України. Проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні різних технологій та рівня інтенсифікації галузі. Проведено порів ...

SUBJECT: ефективність виробництва; рентабельність; овочівництво закритого ґрунту; собівартість продукції; енергозбереження

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено стан і перспективи розвитку цукробурякової галузі, ситуацію на ринку цукру в Україні. Обґрунтовано необхідність виробництва біоетанолу з цукрових буряків для стабілізації цукробурякової галузі України, визначено пріоритети її розвитку в частині формування потенціалу біоетанолу. Окреслено економічні параметри функціонування цукровиробництва в сучасних інституційних умовах розбудови а ...

SUBJECT: цукрові буряки; собівартість; рентабельність; цукор; біоетанол

POSTED TO: Економіка АПК

Із скороченням площ під посівами кормових культур (у 9,8 раза) виробництво кормів зменшилося (у 3,9 раза) до критичного рівня, що стало однією з причин скорочення поголів’я великої рогатої худоби в Україні та призвело до вкрай незадовільного рівня розвитку галузі скотарства, а саме: виробництво молока зменшилося у 2,2 раза, яловичини – у 4,9 раза порівняно з 1990 роком. Доведено, що ефективний ...

SUBJECT: інновації; кормовиробництво; собівартість; технологія; ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

У статті приведено математичний зв'язок між собівартістю, прибутком і врожайністю, розкрито механізм взаємозв'язку урожайності та витрат на виробництво зернових культур. Показано залежність виходу прибутку від рівня врожайності зернових культур, обґрунтовано структуру прямого і супутнього ефекту від зростання врожайності. Наведено також алгоритм розрахунку рівня урожайності, що забезпечує зада ...

SUBJECT: постійні та змінні витрати; собівартість; гектар; прямий і супутній ефекти; прибуток

POSTED TO: Економіка АПК

Удосконалено методичні підходи до формування ціни органічної сільськогосподарської продукції та проаналізовано її вплив на еколого-економічну ефективність органічного виробництва з метою задоволення виробничо-господарських потреб і збалансованого розвитку аграрного сектора економіки.

SUBJECT: ціна; конкурентоспроможність; динаміка цін; собівартість продукції; еколого-економічна ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено можливості визначення собівартості молока з використанням енергетичної оцінки добового раціону корів, що забезпечить високий рівень продуктивності тварин з мінімальними витратами матеріально-грошових ресурсів.

SUBJECT: собівартість; продуктивність тварин; оптимальна структура раціону; матеріально-грошові ресурси; енергетична оцінка кормів

POSTED TO: Економіка АПК