Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 7 of 7

Filters :

  • інновації

Розглянуто теоретичні основи та моделі інноваційного процесу в економіці. Зазначено, що до періоду ринкової трансформації економіки тлумачення інноваційного процесу визначалось як стадійне явище – поетапний набір робіт від наукових досліджень до виробництва. Охарактеризовано основні ознаки нелінійних інноваційних процесів. Визначено, що необхідною умовою успіху національної економіки є її наук ...

SUBJECT: нелінійні моделі; лінійна модель; інновації; інноваційний процес; інтеграційна модель

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто основні інноваційні аспекти інтенсифікації молочного скотарства в контексті підвищення прибутковості виробництва й реалізації молока в аграрних підприємствах. Визначено та охарактеризовано різні типи сільгосппідприємств за рівнем інтенсивності виробництва молока, виявлено особливості формування прибутковості в цих підприємствах. Встановлено, що із збільшенням виробничих витрат на ко ...

SUBJECT: концентрація; інновації; виробництво молока; прибутковість; інтенсивність

POSTED TO: Економіка АПК

Із скороченням площ під посівами кормових культур (у 9,8 раза) виробництво кормів зменшилося (у 3,9 раза) до критичного рівня, що стало однією з причин скорочення поголів’я великої рогатої худоби в Україні та призвело до вкрай незадовільного рівня розвитку галузі скотарства, а саме: виробництво молока зменшилося у 2,2 раза, яловичини – у 4,9 раза порівняно з 1990 роком. Доведено, що ефективний ...

SUBJECT: інновації; кормовиробництво; собівартість; технологія; ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто інноваційну складову забезпечення конкурентоспроможного та стійкого розвитку сільськогосподарських регіонів України та Черкаської області. Оцінено стан інноваційного потенціалу аграрних і промислових підприємств області та його фінансове забезпечення. Визначено основні перешкоди на шляху розвитку ефективної інноваційної діяльності сільських територій, зокрема його фінансування. Досл ...

SUBJECT: конкурентоспроможність регіону; інновації; потенціал конкурентоспроможності; сталий розвиток; інноваційний розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито теоретичні аспекти сутності та функціонування механізму інноваційного забезпечення економічних систем як визначального фактора їх ефективності та конкурентоспроможності. Проаналізовано підходи до розуміння базових категорій теорії механізмів та інновацій, окреслено економічний контекст їх формування. Здійснено порівняльну оцінку визначень категорійно-понятійного апарату в економічній ...

SUBJECT: механізм; інновації; ефективність; інноваційна діяльність; виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито теоретичні аспекти сутності та функціонування механізму інноваційного забезпечення економічних систем як визначального фактора їх ефективності та конкурентоспроможності. Проаналізовано підходи до розуміння базових категорій теорії механізмів та інновацій, окреслено економічний контекст їх формування. Здійснено порівняльну оцінку визначень категорійно-понятійного апарату в економічній ...

SUBJECT: механізм; інновації; ефективність; інноваційна діяльність; виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито сутність понять “інновація” та “інститути”. Розглянуто основні теоретичні аспекти інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій і проаналізовано основні інституції, що забезпечують інноваційну діяльність у сучасних умовах господарювання. Висвітлено інституціональну систему, яка включає блоки інститутів, що гарантують комплексне забезпечення виконання відповідних функцій; охарак ...

SUBJECT: інноваційні процеси; інновації; система; інституціоналізм; інноваційна діяльність

POSTED TO: Економіка АПК