Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 7 of 7

Filters :

  • інтеграція

Викладено трактування сутності інститутів та інституцій у формуванні й функціонуванні інтеграційних процесів в аграрній сфері економіки. Визначено класифікаційні ознаки здійснення інтегральних процесів за ступенем охоплення соціальних і економічних складових. Обґрунтовано інституціональні засади трансформацій як фактору розвитку аграрної економіки України та вітчизняної теорії і практики її фу ...

SUBJECT: інституції; кооперативи; інституціоналізм; соціальний капітал; інститути

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії аграрних наук України. Визначено принципові підходи щодо формування наукової та інноваційної систем Академії, які утворюють високотехнологічну базу ефективного розвитку конкурентоспроможних галузей економіки. Це обов’язкове розмежування понять функціонального призначення і продуктивних можливостей науково ...

SUBJECT: потенціал; інноваційно-інвестиційний розвиток; інноваційні перетворення; інноваційна підприємницька інфраструктура; експериментально-виробнича база

POSTED TO: Економіка АПК

Доведено, що проблема «перекупника» не в зростанні кількості посередницьких угод, а в тому, щоб для аграрного малого господарства було б економічно вигідніше чи залучати посередника, чи виконувати ці функції самому. Акцентується увага на трьох напрямах об’єднання і кооперації малих форм виробництва при реалізації виробленої продукції. Розглядається доцільність інтеграційних зв’язків особистих ...

SUBJECT: реалізація; малі господарства; об’єднання; кооперація; посередник

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто інноваційну складову забезпечення конкурентоспроможного та стійкого розвитку сільськогосподарських регіонів України та Черкаської області. Оцінено стан інноваційного потенціалу аграрних і промислових підприємств області та його фінансове забезпечення. Визначено основні перешкоди на шляху розвитку ефективної інноваційної діяльності сільських територій, зокрема його фінансування. Досл ...

SUBJECT: конкурентоспроможність регіону; інновації; потенціал конкурентоспроможності; сталий розвиток; інноваційний розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

Визначено завдання та пріоритети розвитку національного АПК при входженні країни в Єдиний економічний простір, вирішення яких має здійснюватися на основі прискореного розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та коопераційно- інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва.

SUBJECT: інноваційно-інвестиційний розвиток; кооперація та інтеграція; продовольча система; ефективність; агропромисловий комплекс

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено наукові підходи до підвищення конкурентоспроможності та інноваційної й соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку спільної діяльності в рамках кластерних форм регіонального співробітництва. Обгрунтовано типи та організаційно-правові форми великотоварних агропромислових кластерних об’єднань, опрацьовано організаційні структури (моделі) кластерних систем ...

SUBJECT: кластерні системи; спільна діяльність; конкурентоспроможність; інтеграція; агропромислове виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Емпірично підтверджено, що Україна інтегрована у глобальний світовий ринок і вже на нинішньому етапі її пропозиція щодо глобальних агропродовольчих продуктів становить вісім товарних позицій. Доведено, що одним із глобальних продуктів, попит на який на світових ринках задоволений не повною мірою, є продукція бджільництва. Із позицій холістичної парадигми та у контексті концепції багатофункціон ...

SUBJECT: глобалізація ринку продовольства; продукція бджільництва; конкурентоспроможність; світові ринки; інтеграція

POSTED TO: Економіка АПК