Query : scieuro

Results 1 - 10 of 11

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Scientific and Practical Conference " Science and Society " Three volumes, V.1

Sukhadolets T., Stupnikova E., Borisenko G., Kosyhyna S, Ulrich D., Androsyk A., Dyakonov A, Kulyeva N, Levin S., E. Yanukyan E., Pynahyn I. Skorykov S, Lozykova G., Smolnikova V, Balhabekov T., Ratushnaik O., Truskovskyy V., Hapaev Y, Bratsyhyn A., V. St [2013]

Scientific reports: Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology. The collection includes 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" proceedings Held by SCIEURO in London 20-­21 March 2013.

SUBJECT: agriculture; specific gravity; product; seismic influences; agricultural

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Conference on Science and Technology

Zhansugurov I., V. Mazur, D. Kovylkino. Kemal A.., R. Kemalov., Adil T. Kolomyts O., Alexander Y., K. Apsalikov, Dergunov D. Abduvahabova M., L. Ermakova ., Palgova Z. Nyyazbekova K., cautious V., E. Suleimenov, Utelbaeva A. Utelbaev B. Zhukov Yu, A. Shub [2013]

The collection includes The Recent Trends in Science and Technology Management Held by SCIEURO in London 17-­18 June 2013. Scientific reports: Physics, Psychology, Psychology, Medicine and farmokolohyya, Geology, Engineering Sciences, Biology, Chemistry, Economics and others.

SUBJECT: cleaning; wastewater; modeling; national education; contents of education

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Scientific and Practical Conference " Science and Society " Three volumes, V.1

Sukhadolets T., Stupnikova E., Borisenko G., Kosyhyna S, Ulrich D., Androsyk A., Dyakonov A, Kulyeva N, Levin S., E. Yanukyan E., Pynahyn I. Skorykov S, Lozykova G., Smolnikova V, Balhabekov T., Ratushnaik O., Truskovskyy V., Hapaev Y, Bratsyhyn A., V. St [2013]

Scientific reports: Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology. The collection includes 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" proceedings Held by SCIEURO in London 20-­21 March 2013.

SUBJECT: agriculture; specific gravity; product; seismic influences; agricultural

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Scientific and Practical Conference " Science and Society " Three volumes, V.1

Sukhadolets T., Stupnikova E., Borisenko G., Kosyhyna S, Ulrich D., Androsyk A., Dyakonov A, Kulyeva N, Levin S., E. Yanukyan E., Pynahyn I. Skorykov S, Lozykova G., Smolnikova V, Balhabekov T., Ratushnaik O., Truskovskyy V., Hapaev Y, Bratsyhyn A., V. St [2013]

Scientific reports: Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology. The collection includes 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" proceedings Held by SCIEURO in London 20-­21 March 2013.

SUBJECT: agriculture; specific gravity; product; seismic influences; agricultural

Conference

Conference

From:
SCIEURO

The International Conference on the Transformation of Education. Two volumes, V.2

Kapinova E., T. Romanova, Alikova S. Prokofiev, Kuznetsov V., E. Ovchinnikov., G Kazantsev, Razinkov E Shinkarenko B Ispulova P Nyyazbekovoy K. et al. [2013]

The collection includes The International Conference on the Transformation of Education proceedings Held by SCIEURO in London 22-­23 April 2013. Scientific reports: Geography, Psychology, Medicine and farmokolohyya, Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology, Economics, law and others.

SUBJECT: implicit; health-improving program; younger students; divergent map.; interdisciplinary communication developing teachin

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Scientific and Practical Conference " Science and Society " Three volumes, V.3

Gvozdeva V. Bymbygydenova S. Omurzakov B. Mdivani T. Poddubsky O. Suhova M., M. Sausage, Hrapay E., G. Zakharov, Firsin S., M. Mezentceva., Z. Ros, Sharath N. Yu ​​Portnov, E. Markevich, V. Stepanov, Zalivansiky B., L. Potapov. rooting T. Samohvalova E., [2013]

Scientific reports: Geography, Psychology, Medicine and farmokolohyya, Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology, Economics, law and others. The collection includes 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" proceedings Held by SCIEURO in London 20-­21 March 2013.

SUBJECT: precipitation; social adaptation; obstacles; definition of terms.dynamics; temperature

Conference

Conference

From:
SCIEURO

2nd International Conference on the political , economic and social processes

Eremenko A., Vasenin V., Irina I., M. Krivtsova, Ragulina Yu, T. Butovo, Sizykh D. Nechaev, Brodovskaya E., E. Goncharova, T. Filatova, A. Zakarian, Shulzhenko In ., Danilov, A. Rykunich, Micklin N. Suspitzin G. Provotorova A. Elesina M. Fadeev C.-M. [2013]

The collection includes The International Conference on theon the political , economic and social processes Held by SCIEURO in London 26-­27 July 2013. Scientific reports: Sociology, Engineer sciences, Politics, Economy, and others.

SUBJECT: nonviolence; vow of brahmacharya internet; law; north; ahimsa

Conference

Conference

From:
SCIEURO

The Recent Trends in Science and Technology Management

Erdzhanov T. Tenyukova K. Nikitin, V. et al. [2013]

The collection includes The Recent Trends in Science and Technology Management Held by SCIEURO in London 09-­�€_10 May 2013. Scientific reports: Geography, Psychology, Medicine and farmokolohyya, Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology, Economics, law and others.

SUBJECT: the; cluster; diabetes the spatial localized systems; renal hemodynamics; agrarian sector of economy

Conference

Conference

From:
SCIEURO

The International Conference on the Transformation of Education. Two volumes, V.1

CUtelbaev B. Sulejmenov E. Utelbaeva A. Abdieva R. Shamsharhan R. Zhansaraeva R. Nurmaganbetov E., S. Shary, Drobot O., A. Kemalov., R. Kemalov., Tyukavkin O. Salayeva T. Taybalanova A. Burdonov A., B. Barahtenko, Zelinskaya E., N. Tolmachev, A. Golovin, [2013]

The collection includes The International Conference on the Transformation of Education proceedings Held by SCIEURO in London 22-­23 April 2013. Scientific reports: Geography, Psychology, Medicine and farmokolohyya, Agricultural sciences, , Geology, Engineering Sciences, History, Biology, Chemistry, Economics, law and others.

SUBJECT: mathematical graph; algorithm of tests; cesaro operator tunnel lining; metroproekt’s method; modeling

Conference

Conference

From:
SCIEURO

3rd International Scientific and Practical Conference " Science and Society " Three volumes, V.2

Akizhanova D., A. Mihaylova, A. Mikhailov, Derikot E., O. Evseev., Kadantseva G. Corciano L. Mindiashvili N. Brazhko K., A. Rakhimov., Bobrыshev A. Kazakov M. Melih E., Zabolotskaya O. Solod T. Shehovtsova Yu, M. Rodina, D. Ermekbaeva, Piskorskaya S., G. [2013]

Scientific reports: Agricultural sciences, Chemistry, Geology, Engineering Sciences, History, Biology, Economics, law and others. The collection includes 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" proceedings Held by SCIEURO in London 20-­21 March 2013.

SUBJECT: crises; innovation; development; fiscal policy; economic safety