AGRIS

Data provider:

Icon data provider

National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»

Journal Article

Article de revue

Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу  [2013]

Білич, А.В.;

Visualise le texte intégral

Наведено аргументи на користь використання науково обґрунтованого підходу до визначення вартості акціонерного капіталу з метою подальшої оцінки вартості бізнесу. Розглянуто різні моделі визначення вартості акціонерного капіталу з аналізом основних їх складових елементів та наведенням поетапної процедури проведення такої оцінки. Особливу увагу приділено проблемним питанням, що стосуються визначення беззбиткової ставки дохідності й рівня систематичного ризику. На основі проведених розрахунків і одержаних результатів зроблено висновки щодо використання різних фондових індексів, що впливають на рівень систематичного ризику бізнесу та вартість його капіталу. Наведено аргументи щодо необхідності нормалізації одержаних результатів. Також розглянуто альтернативні концептуальні підходи до визначення вартості акціонерного капіталу. В результаті критичного аналізу наведено переваги та недоліки їх практичного застосування, відзначено високу значущість результатів, одержаних за допомогою моделі САРМ.

(Revue

Економіка АПК

Information bibliographique

Langue:
Ukrainian
Type:
Journal Article
Sur AGRIS depuis:
2014
Volume:
Сторінка молодого науковця
Page initiale:
116
Page finale:
124
Tous les titres:
"Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу"@rus
Loading...

Information bibliographique

Langue:
Ukrainian
Type:
Journal Article
Sur AGRIS depuis:
2014
Volume:
Сторінка молодого науковця
Page initiale:
116
Page finale:
124
Tous les titres:
"Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу"@rus