Data provider:

Icon data provider

The Ministry of Agriculture and Forestry (Turkish: Tarım ve Orman Bakanlığı) is a government ministry of the Republic of Turkey, responsible for agriculture and forestry related affairs in Turkey.

Journal Article

Journal article

Ekmekte Bayatlama ve Geciktirilmesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar / Important Points For Bread Staling and Its Delaying  [2011]

Aydın, Ferid;

Access the full text

ÖZET: Ekmeğin bayatlaması her zaman ekmek israfının birinci nedenidir. Engellenmesi olanaksız olan bayatlama ancakgeciktirilebilen bir olgudur. Bu amaçla geliştirilen enzimatik preparatlar başarılı sonuçlar vermiş, kullanımları da yaygınlaşmayabaşlamıştır. Farklı ekmek yapım metodları da bayatlama hadisesini geciktirmede etkili olmaktadır. Bayatlamanın geciktirilmesindeasıl önemli tedbir ekmeğin uygun bir şekilde ambalajlanması ve ekmeğin uygun koşullarda saklanması ile mümkün olmaktadır. Buçalışmada bayatlama konusunda nişasta üzerinde yoğunlaşan çalışmalar ve ele alınması gereken önlemler kısacadeğerlendirilmiştir.Anahtar kelimeler : Ambalajlama, Bayatlama,Ekmek, Nişasta, Retrogradasyon. ABSTRACT : Bread staling is the prime reason of bread wastage. Prevention of staling is impossible, but it is possiblydelayable fact. For this purpose enhanced enzymatic preparations have given successfully used and their usability have becomewidespread. Moreover different bread making methods have been effective for delaying bread staling. The imperative actiondelaying the mechanism of staling is possible under the condition of packaging and storing bread properly. In this studyaccording to the researches about starches and effective precautions are briefly discussed.Key Words : Bread, Packaging, Staling, Starch, Retrogradasyon.

From the journal

Journal of the Faculty of Agriculture; Cilt 39, Sayı 2 (2008)

ISSN : 1300-9036