Loading...
Paper

Written Paper

Ефективність оборотних засобів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика  [2013]

Дем’яненко, М.Я.

Access the full text

Зосереджена увага на тому, що управління оборотними коштами в ринкових умовах не може кваліфіковано здійснюватися без системного аналізу їх ефективності. Однак такий аналіз як на методологічному, так і методичному рівні розробки недостатній, внаслідок чого не відбивається в повній мірі функціональна роль оборотних коштів у відтворювальному процесі. Таке становище загрожує негативними наслідками не тільки з теоретичних позицій, але і в плані розробки практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності оборотних коштів. Обґрунтовується, що методологічний підхід до визначення ефективності оборотних коштів повинен базуватися на їх економічної сутності та функціональної ролі в процесі розширеного відтворення. Дана обставина має принципове значення, оскільки багатоплановість впливу оборотних коштів на господарську діяльність, вивчення кожної сторони цього впливу в контексті із загальною ефективністю, надає аналізу оборотних коштів специфічність і передбачає системність підходу. Для практичної реалізації системного підходу обґрунтовано критерії та визначено показники, що відображають зазначені функціональні можливості оборотних коштів у процесі кругообігу.

From the journal

Економіка АПК