Loading...
Paper

Written Paper

Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств  [2013]

Малік, М.Й. Заяць, В.М.

Access the full text

Викладено теоретичні засади та соціально-економічні передумови диференціації (розшарування) селянських господарств за рівнем товарності виробництва і складовими підприємництва. У дослідженні доводиться, що в умовах ринку та чи інша форма господарювання є результатом вибору селянина, зумовленого граничним доходом, який може бути віднесений ним до власної підприємницької активності. Відтак, селянські господарства перебувають у безперервній «диференціації», яка відображає динаміку їх потенціалу щодо переходу у статус суб’єктів підприємництва. На зазначеній методологічній основі з використанням даних офіційної статистики визначено основні напрями, інституційні передумови та можливості трансформації особистих селянських господарств у суб’єкти підприємницької діяльності.

From the journal

Економіка АПК