Data provider:

Icon data provider

National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»

Journal Article

Journal article

Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування  [2013]

Мороз, О.В.; Семцов, В.М.;

Access the full text

Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – ""агент-примара"" та схема – ""продукція-примара"". Встановлено, що система боротьби з тіньовою економікою, яка грунтується лише на формальному регламентуванні правил і норм (законодавства), призводить до ірраціональних рішень та витрат ресурсів. Продемонстровано основні недоліки державного регулювання економіки, обґрунтовано доцільність посилення кримінальної відповідальності за економічні злочини. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення системи боротьби з тіньовою економікою.

From the journal

Економіка АПК