Journal Article

Journal article

До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні  [2013]

Романова, Л.В.;

Access the full text

Обґрунтовано необхідність переходу до формування сучасної моделі маркетингу. Визначено проблеми неприйняття маркетингу, зокрема, невідповідність цілей, знецінення значення маркетингової діяльності, падіння довіри на тлі культурного і духовного занепаду, нечіткого визначення предмета маркетингу. На основі моделі маркетингу 3.0 запропоновано підходи до визначення сучасного маркетингу та доцільність внесення коректив у розуміння аграрного маркетингу. В даному контексті аграр-ний маркетинг пропонується концептуально доповнити екологічним і територіальним маркетингом. Вбачається необхідність подальших наукових досліджень з метою розробки методичних та практичних рекомендацій по уточненню й реалізації сучасної моделі маркетингу в галузевому розрізі.

From the journal

Економіка АПК