Loading...
Paper

Written Paper

Methods in marine zooplankton ecology.  [1984]

Omori Makoto Ikeda Tsutomu Tsentralen S"vet na Natsionalniya Agrarno-Promishlen S"yuz, Sofia (Bulgaria). Selskostopanska Akademiya i DSO "Ribno Stopanstvo". NPSK "Sladkovodno Ribov"dstvo", Sofia (Bulgaria). NTS po Khranitelno-Vkusova Promishlenost, Sofia (Bulgaria). [Corporate Author]

Access the full text

NOT AVAILABLE