Data provider:

Icon data provider

AgEcon Search is a subject repository developed and maintained by the University of Minnesota Libraries and the Department of Applied Economics with support from the Agricultural and Applied Economics Association (AAEA). Included in AgEcon Search are working papers, conference papers, journal articles, reports, theses, and books.

Journal Article

Journal article

NEW RESEARCH PATH FOR AGRICULTURAL ECONOMICS  [2008]

Meszaros, Sandor; Forgacs, Csaba;

Access the full text

Az agrárgazdaság nemzetközi kutatási irányzatait abból a célból tekintettük át, hogy a jövőben azokhoz a magyarországi kutatás is felzárkózhasson. Ehhez két közelítésimódot alkalmaztunk: egyrészt a jelenlegi (főként a 2000-es) évtized szakirodalmaalapján próbáltuk meghatározni a hosszabb távon várható tendenciákat, másrészta közelmúltbeli konferenciák témáinak elemzésével kíséreltük meg a tematikai arányok rövid távú változásait megbecsülni.A hosszú távú új irányzatok közül kiemelhetők egyrészt a transzdiszciplináris kutatások, amelyeket az EUEU is zászlajára tűzött, s ma már nemzetközi intézete, folyóirataés nemzetközi szövetsége is van. Kiemelhetők másrészt a mezőgazdasági és közgazdasági paradigmákkal kapcsolatos egyenkénti és összehasonlító vizsgálatok, amelyek a jövőben szükséges szemléletmódokat alapozzák meg. Megkülönböztetett figyelmet érdemel a multifunkciós és a globalizált mezőgazdaság paradigmája, valaminta biofizikai, illetve ökológiai közgazdaságtan irányzata.Az áttekintett tizenegy nemzetközi tanácskozás programja tükrében azt vizsgáltuk,hogy az egyes nemzetközi tanácskozások témái mennyiben tudtak az elmúlt években a kutatások főáramába beágyazódni. Ez segíthet a hazai kutatások helyes irányainak kijelölésében. Kétségkívül a rendszerváltás utáni években jelentősen visszaesetta magyar kutatók nemzetközi fórumokon való jelenléte, ami csak a legutóbbiévekben kezd pozitív irányba elmozdulni. Ebben döntő szerepe van az új, fiatal és részben közé
pgenerációnak, illetve néhány hazai műhelynek. A kérdés az, hogy milyentovábbi tennivalóink vannak abban a tekintetben, hogy a következő években a hazai kutatók eredményei nagyobb arányban igazodjanak a főáramhoz és mérettessenekmeg nemzetközi szinten, bekerülve a tanácskozások plenáris, „contributed paper” és poszter szekcióiba, és mindehhez milyen lépések szükségesek a kutatási témaválasztásban és az alkalmazott módszertanban. ---------------------- International trends of researches in agricultural economics have been surveyed in order to help Hungarian research in closing up. Two different approaches have been applied: we tried to indicatelong-term tendencies based on recent literature (mainly of the present decade) while short-term shifts in theme structure have been assessed based on international conference topics.From the long-term new trends transdisciplinary researches can be highlighted which is a new target of the EU as well and has its own journal, research institute and international association. From another direction single and comparative analyses of agricultural and economical paradigms should be mentioned which can lay the foundation of attitudes or approaches usable in future researches.For examples, paradigms of multifunctional agriculture and that of globalised agriculture are worth to distinct attention, as are relatively new economic paradigms such as biophysical economicsor ecological economics as well.In connection with conferences we tried to discover how programs of international meetings could join in the mainstream of researches. This could help in the correct determination of directionsof Hungarian researches. After the political transition presence of Hungarian scientists on internationalmeetings undoubtedly reduced and this trend seems to change only in the last years. In this change the young generation of researchers and some institutions play a great part. The challengeis what further works are to be done in better adapting domestic researches to the mainstream and enabling Hungarian scientists in a more intensive involvement to international meetings and in living up to their commitments.

From the journal

ISSN : 0046-5518