Data provider:

Icon data provider

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor (Legea nr.46/2008), specializată în cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare de investiţii, acordarea de consultanţă tehnică de specialitate, precum şi pentru implementarea de tehnologii noi în vederea gestionării durabile a pădurilor.

Journal Article

Journal article

Pinus strobus: past and future in Europe. A page of silvicultural history and international scientific cooperation  [2008]

RADU S.;

Access the full text

The author presents a short overview concerning eastern white pine (Pinus strobus L.) introduction in different European countries, including the period of early extension in forest culture until the first blister rust crisis occurred. The species rehabilitation at the European level and the new extension between 1927 and 1972 years period in different countries, particularly in Romania, was presented. Most of the data incorporated here were taken over from the monograph of the senior author's of this paper. However, parts of the newly acquired results in our country were taken in to account, as well. Finally, the fruitful international scientific cooperation, in favor of P. strobus, including that with I.U.F.R.O was highlighted Keywords: Pinus strobus, European introductions, extension, blister rust crisis, rehabilitation, breeding, monograph, scientific cooperation.

From the journal

Annals of Forest Research