أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Démarche d'accompagnement des producteurs de lait engagés dans des productions de fromage sous signe de qualité

2014

Monsallier, F. | Convert, T. | Couzy, C. | Feutry, F. | Bouton, Y. | Verdier-Metz, Isabelle | Chatelard-Chauvin, C. | Hulin, S. | Montel, Marie-Christine


المعلومات البيبليوغرافية
1. International Meeting on Milk Vector Development , Rennes, FRA, 2014-05-21-2014-05-23
اللغة
فرنسي
النوع
Paper

2016-10-15
AGRIS AP