أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Genetic structure and mating system of wild cowpea populations in West Africa

2012

Kouam, Eric B. | Pasquet, Remy S. | Campagne, Pascal | Tenegre, Jean-Baptiste | Thoen, Kevin | Gaudin, Rémi | Ouedraogo, Jeremy T. | Salifu, Abdulai B. | Muluvi, Geoffrey M. | Gepts, Paul


المعلومات البيبليوغرافية
BMC Plant Biology (12), . (2012)
اللغة
إنجليزي
النوع
Journal Article

2016-10-15
AGRIS AP