أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Impact of Ceftiofur Injection on Gut Microbiota and Escherichia coli Resistance in Pigs

2015

Fleury, M. A. | Mourand, G. | Jouy, E. | Touzain, F. | Le Devendec, L. | de Boisseson, C. | Eono, F. | Cariolet, R. | Guerin, Alizée | Le Goff, O. | Blanquet-Diot, S. | Alric, M.


المعلومات البيبليوغرافية
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 9 (59), 5171-5180. (2015)
اللغة
إنجليزي
النوع
Journal Article
مؤسسة مؤلف
Kempf, I.

2016-10-15
AGRIS AP