أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Affiner une esquisse pédologique au 1/250.000 par des techniques de cartographie numérique

2013

Collard, Fanny | Kempen, Bas | Heuvelink, Gerard BM | Saby, Nicolas | Richer de Forges, Anne | Lehmann, Sébastien | Nehlig, Pierre | Arrouays, Dominique


المعلومات البيبليوغرافية
Séminaire IGCS (Inventaire Gestion et Conservation des Sols), Rennes, FRA, 2013-12-11-2013-12-13
اللغة
فرنسي
النوع
Paper

2016-10-15
AGRIS AP