AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Tarımsal Uygulamalarda ANSYS Kullanımı: Tarım Arabası Aksı Modellenmesi ve Analizi Örneği

2021

İsmail TERZİ | Mehmet Metin ÖZGÜVEN | Ziya ALTAŞ


Bibliographic information
Publisher
Abant İzzet Baysal University
Other Subjects
Agriculture (general); Ansys; Aks; Tarım arabası
Language
English, Turkish
Type
Journal Article
Source
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, Vol 7, Iss 3, Pp 503-514 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP