AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Detection of an anti-angina therapeutic module in the effective population treated by a multi-target drug Danhong injection: a randomized trial

2021

Jun Liu | Dan-Dan Li | Wei Dong | Yu-Qi Liu | Yang Wu | Da-Xuan Tang | Fu-Chun Zhang | Meng Qiu | Qi Hua | Jing-Yu He | Jun Li | Bai Du | Ting-Hai Du | Lin-Lin Niu | Xue-Jun Jiang | Bo Cui | Jiang-Bin Chen | Yang-Gan Wang | Hai-Rong Wang | Qin Yu | Jing He | Yi-Lin Mao | Xiao-Fang Bin | Yue Deng | Yu-Dan Tian | Qing-Hua Han | Da-Jin Liu | Li-Qin Duan | Ming-Jun Zhao | Cui-Ying Zhang | Hai-Ying Dai | Ze-Hua Li | Ying Xiao | You-Zhi Hu | Xiao-Yu Huang | Kun Xing | Xin Jiang | Chao-Feng Liu | Jing An | Feng-Chun Li | Tao Tao | Jin-Fa Jiang | Ying Yang | Yao-Rong Dong | Lei Zhang | Guang Fu | Ying Li | Shu-Wei Huang | Li-Ping Dou | Lan-Jun Sun | Ying-Qiang Zhao | Jie Li | Yun Xia | Jun Liu | Fan Liu | Wen-Jin He | Ying Li | Jian-Cong Tan | Yang Lin | Ya-Bin Zhou | Jian-Fei Yang | Guo-Qing Ma | Hui-Jun Chen | He-Ping Liu | Zong-Wu Liu | Jian-Xiong Liu | Xiao-Jia Luo | Xiao-Hong Bin | Ya-Nan Yu | Hai-Xia Dang | Bing Li | Fei Teng | Wang-Min Qiao | Xiao-Long Zhu | Bing-Wei Chen | Qi-Guang Chen | Chun-Ti Shen | Yong-Yan Wang | Yun-Dai Chen | Zhong Wang

AGROVOC Keywords

Bibliographic information
Publisher
Nature Publishing Group
Other Subjects
Biology (general)
Language
English
Type
Journal Article
Source
Signal Transduction and Targeted Therapy, Vol 6, Iss 1, Pp 1-10 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP
Data Provider
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org