AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

MiR542-3p Regulates the Epithelial-Mesenchymal Transition by Directly Targeting BMP7 in NRK52e

2015

Zhicheng Liu | Yuru Zhou | Yue Yuan | Fang Nie | Rui Peng | Qianyin Li | Zhongshi Lyu | Zhaomin Mao | Liyuan Huang | Li Zhou | Yiman Li | Jing Hao | Dongsheng Ni | Qianni Jin | Yaoshui Long | Pan Ju | Wen Yu | Jianing Liu | Yanxia Hu | Qin Zhou

AGROVOC Keywords

Bibliographic information
Publisher
MDPI AG
Other Subjects
Biology (general); Kidney fibrosis; Bone morphogenetic protein 7 (bmp7); Transforming growth factor beta 1 (tgfβ1)
Language
English
Type
Journal Article
Source
International Journal of Molecular Sciences, Vol 16, Iss 11, Pp 27945-27955 (2015)

2022-09-15
AGRIS AP