AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Are pangolins the intermediate host of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2)?

2020

Ping Liu | Jing-Zhe Jiang | Xiu-Feng Wan | Yan Hua | Linmiao Li | Jiabin Zhou | Xiaohu Wang | Fanghui Hou | Jing Chen | Jiejian Zou | Jinping Chen


Bibliographic information
Publisher
Public Library of Science (PLoS)
Other Subjects
Biology (general); Allergy; Immunologic diseases
Language
English
Type
Journal Article
Source
PLoS Pathogens, Vol 16, Iss 5, p e1008421 (2020)

2022-09-15
AGRIS AP