AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Insulin and mTOR Pathway Regulate HDAC3-Mediated Deacetylation and Activation of PGK1.

2015

Shiwen Wang | Bowen Jiang | Tengfei Zhang | Lixia Liu | Yi Wang | Yiping Wang | Xiufei Chen | Huaipeng Lin | Lisha Zhou | Yukun Xia | Leilei Chen | Chen Yang | Yue Xiong | Dan Ye | Kun-Liang Guan


Bibliographic information
Publisher
Public Library of Science (PLoS)
Other Subjects
Biology (general)
Language
English
Type
Journal Article
Source
PLoS Biology, Vol 13, Iss 9, p e1002243 (2015)

2022-09-15
AGRIS AP