AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Dynamical modelling of viral infection and cooperative immune protection in COVID-19 patients.

2023

Zhengqing Zhou | Dianjie Li | Ziheng Zhao | Shuyu Shi | Jianghua Wu | Jianwei Li | Jingpeng Zhang | Ke Gui | Yu Zhang | Qi Ouyang | Heng Mei | Yu Hu | Fangting Li


Bibliographic information
PLoS Computational Biology
Volume 19 Issue 9 Pagination e1011383 ISSN 1553-734X | 1553-7358
Publisher
Public Library of Science (PLoS)
Language
English

2023-10-18
DOAJ