AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce

2017

Matyjaszczyk, Ewa


Bibliographic information
Type
Text
Source
http://ageconsearch.umn.edu/record/198940

2021-02-15
AGRIS AP
Data Provider
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org