AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Kasvava puu tüvekuju mõõtmise metoodika väljatöötamine tüvemoodustaja analüüsiks Eesti tingimustes : SA Keskkonnainvesteeringute keskus ja Eesti Maaülikooli vahel 28. juuni 2011. a. sõlmitud lepingu nr. 11-10-8/386 lõpparuanne

2012

Sims, Allan


Bibliographic information
Other Subjects
Eesti; Puud (bot.); Aruanded; Mõõtmismeetodid; Tüvi

2021-06-15
AGRIS AP
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org