AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja -poliitika valdkonnas : SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Maaülikooli vahel 29. juulil 2011. a. sõlmitud lepingu nr. 3-2 8/18-4/2011 lõpparuanne

2012

Korjus, Henn


Bibliographic information
Other Subjects
Eesti; Metsapoliitika; Rahvusvaheline koostöö; Intellektuaalne koostöö; Aruanded; Metsakorraldus

2021-06-15
AGRIS AP
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org