AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Lageraiejärgselt proovitükkide taasrajamine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus

2019

Pahva, Mariliis


Bibliographic information
Other Subjects
Bakalaureusetööd; Kasvukäigud; Noorendikud; Puistute areng

2021-06-15
AGRIS AP
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org