AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse printsiipide mõju ehituse kvaliteedi kavandamisele ja elluviimisele | The impact of circular economy and sustainability principles on construction quality planning and implementation

2023

Randmer, Triin | Sahk, Kaarel


Bibliographic information
Publisher
Eesti Maaülikool
Other Subjects
Huvipooled; Roheline ülikool (töö toetab emü rohelise ülikooli põhimõtteid); Ehitatud keskkond; Olelusring; Säästev areng; Magistritööd
Format
application/pdf, application/vnd.etsi.asic-e+zip
License
info:eu-repo/semantics/openAccess
Type
Info:eu-Repo/semantics/masterthesis

2023-08-25
Dublin Core
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org