AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Agronoomia 2023

2023


Bibliographic information
Other Subjects
Taimekasvatus; Taimekaitse; Mullateadus; Maaviljelus; Artiklikogumikud
License
© 2023 Maaelu Teadmuskeskus; Eesti Maaülikool, Autoriõigus kuulub Maaelu Teadmuskeskus, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel 2023. a. Kõik autoriõigused on kaitstud.
ISSN
1736-6275
Type
Conference Proceedings

2023-09-25
MODS
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org