AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Pälsegenskaper hos lamm, samband mellan bedömning på levande djur och beredda skinn samt objektiva mätningar på hårprover =

1978

Ahlén, Kicki.


Bibliographic information
Publisher
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursförädling och sjukdomsgenetik
Pagination
43 p. : ill. --
Language
Swedish
Note
av Kicki Ahlén. -- English summary. Bibliography: p. 39-40.
ISBN
917088885X
Sub Title
Fleece characteristics of lambs, relations between evaluation on living animals and processed skins and objective measurements on hairtest
Translated Title
Fleece characteristics of lambs, relations between evaluation on living animals and processed skins and objective measurements on hairtest
Type
Bibliography

2013-06-15
AGRIS AP
Data Provider
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org