AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

The effect of direct sowing on the productivity of summer rape

2022

AdamovicsAdamovičs, Aleksandrs, Aleksandrs | AncevskaAnčevska, Valerija, Valerija


Bibliographic information
Publisher
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pagination
31-36
Language
Latvian
Note
Other lang. title – original : Tiešās sējas ietekme uz vasaras rapša sējumu produktivitāti@lav Source : Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 24.–25. febr., 2022 ISSN : 2500-9451 (online) Gen. Note : Online resource Physical Descript. : 2 figures, 4 tables Bibliogr. : 9 references Language Note : Summary in English
ISBN
978-9984-48-407-5
Translated Title
Czech. Tiešās sējas ietekme uz vasaras rapša sējumu produktivitāti
Type
Conference

2022-12-15
AGRIS AP