AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Comparison of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα), Malondialdehyde (MDA), Procalcitonin and Neopterin levels in Different pneumonia types in cattle | Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

2020

TUZCU, Nevin | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ | TUZCU, Mehmet | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ | AKÇAKAVAK, Gökhan | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ


Bibliographic information
Publisher
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Other Subjects
Prokalsitonin; Tumor necrosis factor alpha; Neopterin; Procalcitonin
Language
Turkish
Source
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

2021-02-15
AGRIS AP