AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim

2019

Popovych, Andriy


Bibliographic information
Type
Text
Source
http://ageconsearch.umn.edu/record/281376

2021-02-15
AGRIS AP