AGRIS - Système international des sciences et technologies agricoles

Inhibiting G6PD by quercetin promotes degradation of EGFR T790M mutation

2023

Zehe Ge | Miao Xu | Yuqian Ge | Guang Huang | Dongyin Chen | Xiuquan Ye | Yibei Xiao | Hongyu Zhu | Rong Yin | Hua Shen | Gaoxiang Ma | Lianwen Qi | Guining Wei | Dongmei Li | Shaofeng Wei | Meng Zhu | Hongxia Ma | Zhumei Shi | Xiuxing Wang | Xin Ge | Xu Qian


Informations bibliographiques
Cell Reports
Volume 42 Numéro 11 Pagination 113417 ISSN 2211-1247
Editeur
Elsevier
D'autres materias
Cp: cancer
Langue
anglais

2023-11-24
DOAJ
Fournisseur de données
Consulter Google Scholar
Si vous remarquez des informations incorrectes dans cette référence bibliographique, veuillez nous contacter à l'adresse agris@fao.org