Residual effect of clover-rich leys on soil nitrogen and successive grain crops /

2015

Nykänen, Arja. | Granstedt, Arthur. | Jauhiainen, Lauri. | Laine, Antti.


书目信息
其它主题
Ravinteiden otto; Typpi; Maaperä; Puna-apila; Viljakasvit; Nurmet; Typen kierto; Lannoitusvaikutukset; Typensidonta; Nurmiviljely; Huuhtoutuminen; Ravinnekierto
语言
英语
类型
Text

2016-05-15
AGRIS AP
在Google Scholar上查找
如果您发现与此记录相关的任何错误信息,请联系 agris@fao.org