Release of soil phosphorus during runoff as affected by ionic strength and temperature.

2015

Yli-Halla, Markku. | Hartikainen, Helinä.


书目信息
其它主题
Fosfori; Pintavalunta; Lämpötila; Ravinteiden huuhtoutuminen; Suolapitoisuus; Ravinteet; Liukoisuus; Valumavesi
语言
英语
类型
Text

2016-05-15
AGRIS AP