Increased RNAi Efficiency by dsEGFP-Induced Up-Regulation of Two Core RNAi Pathway Genes (OfDicer2 and OfAgo2) in the Asian Corn Borer (Ostrinia furnacalis)

Yunhe Fan; Mureed Abbas; Xiaojian Liu; Yanli Wang; Huifang Song; Tao Li; Enbo Ma; Kun Yan Zhu; Jianzhen Zhang

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
Multidisciplinary Digital Publishing Institute
页码
p.-
其它主题
Rnai efficiency; Core rnai pathway gene; Sirna-mediated pathway
语言
英语
注释
Source Identifier: oai:mdpi.com:2076-2615/12/6/694/; . setSpec: Article;
类型
Journal Article

2022-05-15
AGRIS AP