CRISPR-Cas13d Exhibits Robust Antiviral Activity Against Seneca Valley Virus

2022

Yu-Yuan Zhang | Ming-Xia Sun | Yuexiao Lian | Tong-Yun Wang | Mei-Yu Jia | Chaoliang Leng | Meng Chen | Yuan-Zhe Bai | Fandan Meng | Xue-Hui Cai | Yan-Dong Tang


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Svv; Casrx
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Microbiology, Vol 13 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP